[RAR] Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết các câu vận dụng cao.(thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ).

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 30/04/2017 11:54

File Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết các câu vận dụng cao.(thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ). RAR thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Đề chuyên Vinh, lần 3 năm 2017, giải chi tiết, Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/04/2017 và cho đến giờ nó được tải về 5,400 lượt.


Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết các câu vận dụng cao.(thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ).
chuyen-vinh-lan-3.thuvienvatly.com.6c032.rar