[PPT] Sự sôi

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:09

File Sự sôi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến su soi, bai giang, lop 8, Sự sôi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,214 lượt.
Xem trước tài liệu Sự sôi