[PPT] Vận tốc

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:05

File Vận tốc PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến van toc, bai giang, Vận tốc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 930 lượt.


Vận tốc


Xem trước tài liệu Vận tốc