[PDF] Tập huấn PISA

Aki_Mizu Upload ngày 25/06/2017 20:17

File Tập huấn PISA PDF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Aki_Mizu liên quan đến Tập huấn PISA, Tập huấn PISA.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/06/2017 và cho đến giờ nó được tải về 113 lượt.


Tập huấn PISA
1510-tai-lieu-tap-huandoc-hieu.thuvienvatly.com.6a2a6.pdf

 

Tài liệu hướng dẫn đặt câu hỏi PISA phần đọc hiểu


Xem trước tài liệu Tập huấn PISA