[PPT] Tiết 52 - Ôn tập - Vật lí 9 (Nguyễn Minh Hạnh)

Nguyễn Minh Hạnh Upload ngày 15/07/2009 16:38

File Tiết 52 - Ôn tập - Vật lí 9 (Nguyễn Minh Hạnh) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Minh Hạnh liên quan đến vat li 9, bai giang, nguyen minh hanh, Tiết 52 - Ôn tập - Vật lí 9 (Nguyễn Minh Hạnh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,471 lượt.


Tiết 52 - Ôn tập - Vật lí 9 (Nguyễn Minh Hạnh)

 


Xem trước tài liệu Tiết 52 - Ôn tập - Vật lí 9 (Nguyễn Minh Hạnh)