[PDF] Giải 2 câu truyền tải điện đúng đáp số

tranthuynga Upload ngày 02/07/2017 14:04

File Giải 2 câu truyền tải điện đúng đáp số PDF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của tranthuynga liên quan đến Giải 2 câu truyền tải điện, đúng đáp số, Giải 2 câu truyền tải điện đúng đáp số.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2017 và cho đến giờ nó được tải về 239 lượt.


Giải 2 câu truyền tải điện đúng đáp số
cautruyentaidiencua2madedoc.thuvienvatly.com.a84e4.PDF

Cách giải này áp dụng ra đúng đáp số của câu 37(mã đề 201) là 2,1 (chứ không phải 2,06), câu 40 (mă đề 203) là 1,38.


Xem trước tài liệu Giải 2 câu truyền tải điện đúng đáp số