[PDF] Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động

Mai Hoàn Hảo Upload ngày 21/07/2017 09:27

File Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Mai Hoàn Hảo liên quan đến Dùng tổng arcsine, xác định nhanh, khoảng thời gian dao động, Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/07/2017 và cho đến giờ nó được tải về 594 lượt.


Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động
tong-arcsin-tim-s.thuvienvatly.com.2c331.pdf

Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động

Tóm tắt nội dung
Bài viết trình bày chiến lược tổng arcsine và quy trình bốn bước của nó trong việc xác định khoảng thời gian khi di chuyển giữa hai li độ của một vật dao động điều hòa.

Tác giả: Dương Trác Việt.

Nguồn cung cấp: https://drive.google.com/file/d/0B0H5Sfb2qChGZndMbHJCQS1PNVU/view?usp=sharing


Xem trước tài liệu Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động