[PDF] Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn

OMEGA Upload ngày 21/07/2017 09:26

File Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của OMEGA liên quan đến Vật lý 12, Chuyên đề, con lắc đơn, Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/07/2017 và cho đến giờ nó được tải về 1,758 lượt.


Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn
vatly12-chuyen-de-con-lac-don.thuvienvatly.com.75318.pdf

 


Xem trước tài liệu Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn