[RAR] Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học bộ môn Vật Lý

Nguyen Tuan Thu Upload ngày 19/08/2017 09:42

File Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học bộ môn Vật Lý RAR thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Nguyen Tuan Thu liên quan đến Tài liệu, hướng dẫn, học sinh, tự học, bộ môn Vật Lý, Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học bộ môn Vật Lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/08/2017 và cho đến giờ nó được tải về 2,048 lượt.


Tài liệu hướng dẫn học sinh tự học bộ môn Vật Lý
vatli.thuvienvatly.com.2569b.rar

Đây là tài liệu tập huấn của BGD vào tháng 7 nắm 2017 tại Đà Nẵng. Các giáo viên nghiên cứu và cho ý kiến