[PPT] Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

nguyen thi duyen hai Upload ngày 23/08/2017 12:30

File Phương trình trạng thái của khí lí tưởng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của nguyen thi duyen hai liên quan đến Phương trình trạng thái, khí lí tưởng, Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/08/2017 và cho đến giờ nó được tải về 350 lượt.


Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
phUOng-trInh-trAng-thAi-cUa-khI-lI-tUOng.thuvienvatly.com.3388d.ppt

 


Xem trước tài liệu Phương trình trạng thái của khí lí tưởng