[PDF] Bổ trợ kiến thức 8-9-10. Chuyên đề con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực F

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 21/08/2017 14:21

File Bổ trợ kiến thức 8-9-10. Chuyên đề con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực F PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Chuyên đề, con lắc đơn, chịu tác dụng của ngoại lực, Chuyên đề con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2017 và cho đến giờ nó được tải về 667 lượt.


Bổ trợ kiến thức 8-9-10. Chuyên đề con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực F
chuyen-de-3-clD-ngoai-luc-f.thuvienvatly.com.754ad.pdf

 


Xem trước tài liệu Chuyên đề con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực