[PPT] Khúc xạ ánh sáng

hồng thanh Upload ngày 16/07/2009 14:47

File Khúc xạ ánh sáng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của hồng thanh liên quan đến khuc xa anh sang, hong thanh, Khúc xạ ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,719 lượt.


Khúc xạ ánh sáng

 


Xem trước tài liệu Khúc xạ ánh sáng