[HTML] Chuyển động của đạn tử

Nguyen Hoang Upload ngày 27/08/2017 21:17

File Chuyển động của đạn tử HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Chuyển động của đạn tử, Chuyển động của đạn tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/08/2017 và cho đến giờ nó được tải về 246 lượt.


Chuyển động của đạn tử
chuyen-dong-dan-tu.thuvienvatly.com.bc3d0.html

Phiên bản mới 2017. Một mô phỏng tuyệt vời cho giáo viên dạy Cơ lớp 10.