[PDF] Bài tập tự luận về hệ thấu kính đồng trục

Lý Thanh Upload ngày 04/09/2017 13:24

File Bài tập tự luận về hệ thấu kính đồng trục PDF thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của Lý Thanh liên quan đến Bài tập tự luận, hệ thấu kính đồng trục, Bài tập tự luận về hệ thấu kính đồng trục.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/09/2017 và cho đến giờ nó được tải về 1,231 lượt.


Bài tập tự luận về hệ thấu kính đồng trục
chuyen-de-vl11-he-thau-kinh-1.thuvienvatly.com.56237.pdf

 


Xem trước tài liệu Bài tập tự luận về hệ thấu kính đồng trục