[HTML] Con lắc

Nguyen Hoang Upload ngày 16/09/2017 16:03

File Con lắc HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Con lắc, Con lắc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2017 và cho đến giờ nó được tải về 559 lượt.


Con lắc
pendulum-lab.thuvienvatly.com.03437.html

Phiên bản mới, rất hay. Phù hợp cho thầy và trò lớp 12.