[PDF] 8 dạng bài tập cốt lõi của sóng đơn. Kèm đáp án

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 17/09/2017 15:35

File 8 dạng bài tập cốt lõi của sóng đơn. Kèm đáp án PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến 8 dạng bài tập, cốt lõi, sóng đơn, 8 dạng bài tập cốt lõi của sóng đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/09/2017 và cho đến giờ nó được tải về 690 lượt.


8 dạng bài tập cốt lõi của sóng đơn. Kèm đáp án
chuyen-de-1Dac-trung-song-co-hoc.thuvienvatly.com.58d0d.pdf

 


Xem trước tài liệu 8 dạng bài tập cốt lõi của sóng đơn