[PDF] Chiến lược giải Biểu bảng trong Xác định Quãng đường Dao động

Mai Hoàn Hảo Upload ngày 02/10/2017 06:51

File Chiến lược giải Biểu bảng trong Xác định Quãng đường Dao động PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Mai Hoàn Hảo liên quan đến Chiến lược, giải Biểu bảng, Xác định, Quãng đường, Dao động, Chiến lược giải Biểu bảng trong Xác định Quãng đường Dao động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 286 lượt.


Chiến lược giải Biểu bảng trong Xác định Quãng đường Dao động
tim-s-tu-t1-den-t2.thuvienvatly.com.bddff.pdf

Tóm tắt

Vận dụng tính chất biến thiên của hàm lượng giác, bài viết đề cập chiến lược biểu bảng giúp xác định quãng đường chất điểm (thực hiện dao động điều hòa) đi được trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
 


Xem trước tài liệu Chiến lược giải Biểu bảng trong Xác định Quãng đường Dao động