[Word] CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ

thang Upload ngày 11/10/2017 22:04

File CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của thang liên quan đến CHUYÊN ĐỀ, THAY ĐỔI, TẦN SỐ, CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 484 lượt.


CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ
cAu-hOi-khOng-cO-lOi-giAi-thay-doi-f.thuvienvatly.com.c4737.doc

 


Xem trước tài liệu CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ