[PPT] Ôn tập Hiện tượng sóng cơ

hoangvan Upload ngày 17/07/2009 14:00

File Ôn tập Hiện tượng sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của hoangvan liên quan đến song co, hoang van, Ôn tập Hiện tượng sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,169 lượt.


Ôn tập Hiện tượng sóng cơ

 


Xem trước tài liệu Ôn tập Hiện tượng sóng cơ