[PDF] Bài tập sóng dừng cơ bản và nâng cao

Lý Thanh Upload ngày 15/10/2017 13:18

File Bài tập sóng dừng cơ bản và nâng cao PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Lý Thanh liên quan đến Bài tập, sóng dừng, cơ bản, nâng cao, Bài tập sóng dừng cơ bản và nâng cao.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 712 lượt.


Bài tập sóng dừng cơ bản và nâng cao
chuyen-de-vl12-song-dung.thuvienvatly.com.71b5b.pdf

 


Xem trước tài liệu Bài tập sóng dừng cơ bản và nâng cao