[PPT] Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Vũ Thị Hoa Upload ngày 18/10/2017 11:34

File Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Vũ Thị Hoa liên quan đến Phương trình trạng thái, khí lí tưởng, Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 506 lượt.


Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
bai-31-phuong-trinh-trang-thai-cua-khi-ly-tuong10692.thuvienvatly.com.284b9.ppt

 


Xem trước tài liệu Phương trình trạng thái của khí lí tưởng