[PDF] Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế.

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 23/10/2017 15:28

File Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế. PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Chuyên đề, Sóng âm, Phân loại, kèm đáp án, Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 1,035 lượt.


Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế.
song-am-ban-dp.thuvienvatly.com.cf333.pdf

 


Xem trước tài liệu Chuyên đề Sóng âm. Phân loại kèm đáp án