[Word] Những đường tròn đáng nhớ

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 26/10/2017 06:26

File Những đường tròn đáng nhớ Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Dương Văn Đổng - Bình Thuận liên quan đến Những đường tròn, đáng nhớ, Những đường tròn đáng nhớ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/10/2017 và cho đến giờ nó được tải về 440 lượt.


Những đường tròn đáng nhớ
duong-tron-dang-nho.thuvienvatly.com.81c9f.docx

Bạn có kéo để thay đổi kích thước của hình. Nếu cần file PowerPoint thì liên hệ với tác giả để gởi qua mail.


Xem trước tài liệu Những đường tròn đáng nhớ