[Word] Bài tập trắc nghiệm 11NC_Chương I, phần 1 (Nguyễn Đình Cung, THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định)

Nguyễn Đình Cung Upload ngày 20/07/2009 14:30

File Bài tập trắc nghiệm 11NC_Chương I, phần 1 (Nguyễn Đình Cung, THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học của Nguyễn Đình Cung liên quan đến dien tich, dien truong, nguyen dinh cung, Bài tập trắc nghiệm 11NC_Chương I, phần 1 (Nguyễn Đình Cung, THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,483 lượt.


Bài tập trắc nghiệm 11NC_Chương I, phần 1 (Nguyễn Đình Cung, THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định)

 

30 Câu trắc nghiệm phần: Tương tác giữa các điện tích điểm-Định luật bảo toàn điện tích.


Xem trước tài liệu Bài tập trắc nghiệm 11NC_Chương I, phần 1 (Nguyễn Đình Cung, THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định)