[HTML] Bộ thí nghiệm DC

Nguyen Hoang Upload ngày 02/11/2017 18:12

File Bộ thí nghiệm DC HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Bộ thí nghiệm DC, Bộ thí nghiệm DC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/11/2017 và cho đến giờ nó được tải về 828 lượt.


Bộ thí nghiệm DC
mach-dien-dc.thuvienvatly.com.d24fa.html

Bộ mô phỏng thí nghiệm DC mới. Rất tiện dụng cho thầy trò lớp 11.