[PDF] Gravitational waves in the black string braneworld

Sanjeev S. Seahra & Chris Clarkson Upload ngày 03/08/2009 11:11

File Gravitational waves in the black string braneworld PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của Sanjeev S. Seahra & Chris Clarkson liên quan đến Gravitational waves, black string, braneworld, Gravitational waves in the black string braneworld.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 671 lượt.


Gravitational waves in the black string braneworld

 


Xem trước tài liệu Gravitational waves in the black string braneworld