[Word] Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 04/12/2017 08:56

File Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Dương Văn Đổng - Bình Thuận liên quan đến Kiểm tra HS2, Lý 12CB, Chương II, Sóng cơ, Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/12/2017 và cho đến giờ nó được tải về 695 lượt.


Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ
kt45ly12song-co.thuvienvatly.com.efcf2.docx

Có 5 mã đề hoàn toàn khác nhau. Có gì sai sót mong được góp ý để chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn.


Xem trước tài liệu Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ