[PDF] Vật Lý Thống Kê - Pathria - Statistical Mechanics

Vu Quang Nguyen Upload ngày 07/12/2017 07:54

File Vật Lý Thống Kê - Pathria - Statistical Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Vu Quang Nguyen liên quan đến Statistical Mechanics, Statistical Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/12/2017 và cho đến giờ nó được tải về 99 lượt.


Vật Lý Thống Kê - Pathria - Statistical Mechanics
pathriarkbealepdstatisticalmechanics.thuvienvatly.com.f546c.pdf

 


Xem trước tài liệu Statistical Mechanics