[Word] Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An

havang Upload ngày 29/01/2018 10:02

File Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của havang liên quan đến Bài giải, đề minh họa lần 1, của BGD, Thầy Trần Thế An, Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/01/2018 và cho đến giờ nó được tải về 959 lượt.


Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An
bai-giai-cua-de-minh-hoa-lan-1-cua-bgd.thuvienvatly.com.03051.docx

 Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD. Cách giải của tôi có một số câu khác với cách giải của các thầy cô ở đây. Hy vọng sẽ giúp đỡ được các em học sinh.


Xem trước tài liệu Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An