[PDF] Đề IPhO 09 - Bài 1

nguyen chi trung Upload ngày 24/07/2009 14:54

File Đề IPhO 09 - Bài 1 PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của nguyen chi trung liên quan đến de olympic, de ipho 2009, Đề IPhO 09 - Bài 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,387 lượt.


Đề IPhO 09 - Bài 1

 

đề này tớ sưu tầm được


Xem trước tài liệu Đề IPhO 09 - Bài 1