[SWF] Mô phỏng con lắc đơn

qui Upload ngày 25/07/2009 22:00

File Mô phỏng con lắc đơn SWF thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của qui liên quan đến mo phong, con lac don, Mô phỏng con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,016 lượt.


Mô phỏng con lắc đơn