[PDF] Đề và đáp án chi tiết thi thử đợt 1 của trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai

Đậu Quang Dương Upload ngày 11/04/2018 08:13

File Đề và đáp án chi tiết thi thử đợt 1 của trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Đậu Quang Dương liên quan đến Đề và đáp án chi tiết thi thử, đợt 1, trường chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, Đề và đáp án chi tiết thi thử đợt 1 của trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2018 và cho đến giờ nó được tải về 1,031 lượt.


Đề và đáp án chi tiết thi thử đợt 1 của trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai
p-an-thi-thu-lan-1-2018.thuvienvatly.com.2b672.pdf

Có chỉnh đáp án câu 5 phần điện xoay chiều 


Xem trước tài liệu Đề và đáp án chi tiết thi thử đợt 1 của trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai