[PPTX] Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Dương Hoà Upload ngày 12/04/2018 12:59

File Sự nở vì nhiệt của chất rắn PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Dương Hoà liên quan đến Sự nở vì nhiệt, chất rắn, Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/04/2018 và cho đến giờ nó được tải về 203 lượt.


Sự nở vì nhiệt của chất rắn
su-no-vi-nhiet-cua-chat-ran.thuvienvatly.com.ad6b8.pptx

 


Xem trước tài liệu Sự nở vì nhiệt của chất rắn