[Word] Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ. Theo định hướng luyện thi THPT QG 2019

Nguyễn Xuân Trị Upload ngày 06/08/2018 11:25

File Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ. Theo định hướng luyện thi THPT QG 2019 Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Xuân Trị liên quan đến Full dạng, Bài tập, Đại cương, Sóng cơ, Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/08/2018 và cho đến giờ nó được tải về 1,378 lượt.


Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ. Theo định hướng luyện thi THPT QG 2019
dc-song-co.thuvienvatly.com.80399.doc

 


Xem trước tài liệu Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ