[PDF] GIAO THOA SÓNG CƠ

TRỊNH XUÂN ĐÔNG Upload ngày 28/08/2018 17:16

File GIAO THOA SÓNG CƠ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của TRỊNH XUÂN ĐÔNG liên quan đến GIAO THOA, SÓNG CƠ, GIAO THOA SÓNG CƠ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/08/2018 và cho đến giờ nó được tải về 214 lượt.


GIAO THOA SÓNG CƠ
2-giao-thoa-song-co-ok.thuvienvatly.com.c2303.pdf

 


Xem trước tài liệu GIAO THOA SÓNG CƠ