[Word] Công thức giải nhanh sóng cơ học

Lê Văn Mỹ Upload ngày 20/09/2018 18:01

File Công thức giải nhanh sóng cơ học Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Lê Văn Mỹ liên quan đến Công thức, giải nhanh, sóng cơ học, Công thức giải nhanh sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 514 lượt.


Công thức giải nhanh sóng cơ học
cong-thuc-ly-12---chuong-2.thuvienvatly.com.a1a34.doc

 

- Công thức giải nhanh chương 2 : sóng cơ học - Trao đổi và tương tác : tìm kiếm tên : lê văn mỹ qua facebook các bạn nhé


Xem trước tài liệu Công thức giải nhanh sóng cơ học