[Word] Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018

Phạm Vũ Hoàng Upload ngày 23/09/2018 07:42

File Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018 Word thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của Phạm Vũ Hoàng liên quan đến Hướng dẫn chấm, đề thi HSG, TP Hà Nội, năm 2018, Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 1,867 lượt.


Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018
doc1.thuvienvatly.com.b7b7d.docx

 


Xem trước tài liệu Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018