[RAR] Giao thoa sóng. Sóng dừng (Trần Thị Thanh Tâm)

Trần Thị Thanh Tâm-K16 Upload ngày 11/04/2009 16:51

File Giao thoa sóng. Sóng dừng (Trần Thị Thanh Tâm) RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Trần Thị Thanh Tâm-K16 liên quan đến giao thoa, song, song dung, bai giang, tran thi thanh tam, Giao thoa sóng. Sóng dừng (Trần Thị Thanh Tâm).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,783 lượt.


Giao thoa sóng. Sóng dừng (Trần Thị Thanh Tâm)