[PDF] Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ

Bùi Xuân Dương Upload ngày 27/09/2018 17:23

File Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Giao thoa, sóng cơ, các vấn đề về biên độ, Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 445 lượt.


Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ
2-giao-thoa-song-co---bien-do.thuvienvatly.com.30f09.pdf

 


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ