[Word] Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế

HOÀNG SƯ ĐIỂU Upload ngày 28/09/2018 09:10

File Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HOÀNG SƯ ĐIỂU liên quan đến Chuyên đề, sóng dừng, Chuyên đề sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 3,858 lượt.


Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế
chuyen-de-3-song-dung-kop02.thuvienvatly.com.4d203.docx

FILE WORD PHÂN DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ SÓNG DỪNG 2019


Xem trước tài liệu Chuyên đề sóng dừng