[HTML] Con lắc lò xo

Nguyen Hoang Upload ngày 29/09/2018 15:38

File Con lắc lò xo HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Con lắc lò xo, Con lắc lò xo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/09/2018 và cho đến giờ nó được tải về 354 lượt.


Con lắc lò xo
con-lac-lo-xo.thuvienvatly.com.bea35.html

Mô phỏng thí nghiệm Con lắc lò xo mới dành cho lớp 12.

Một mô phỏng rất đầy đủ, có cả phần giản đồ lực và năng lượng.

Tuyệt vời!