[EXE] McMIX-Pro 2018

Trần Triệu Phú Upload ngày 01/10/2018 15:03

File McMIX-Pro 2018 EXE thuộc chuyên mục Phần mềm về trắc nghiệm của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/10/2018 và cho đến giờ nó được tải về 2,699 lượt.


McMIX-Pro 2018
mcmix-setup-v201810.thuvienvatly.com.03d32.exe

Ngoài “công việc chính” của mình là trộn/hoán vị đề thi trắc nghiệm, McMIX-Pro 2018 giúp tạo và quản lý Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm một cách linh hoạt. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được chia nhiều cấp độ khó khác nhau