[PDF] The pressure of laser light - Arthur Ashkin

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 08/10/2018 11:22

File The pressure of laser light - Arthur Ashkin PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của Huỳnh Vĩnh Phát liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/10/2018 và cho đến giờ nó được tải về 86 lượt.


The pressure of laser light - Arthur Ashkin
pressure.thuvienvatly.com.a642c.pdf

 Tác giả: Arthur Ashkin (2/9/1922) nhà khoa học người Mỹ và là người đoạt giải Nobel 2018


Xem trước tài liệu