[Word] Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12 soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh

tran dinh sam Upload ngày 21/11/2018 13:09

File Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12 soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của tran dinh sam liên quan đến Bộ giáo án, học kì 1, vật lý 12, Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/11/2018 và cho đến giờ nó được tải về 4,045 lượt.


Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12 soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh
giao-an-12-kimoi-3.thuvienvatly.com.64052.doc

Có hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức; củng cố; mở rộng; mỗi phần đều có 4 bước: Chuyển giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, cử đại diện báo cáo, GV chuẩn hoá kiến thức 


Xem trước tài liệu Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12