[PDF] Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa

Bùi Xuân Dương Upload ngày 15/01/2019 08:42

File Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Đồ thị tuần hoàn, dao động điều hòa, Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/01/2019 và cho đến giờ nó được tải về 824 lượt.


Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa
21-chuyen-vinh---lan-3.thuvienvatly.com.47d04.pdf

 


Xem trước tài liệu Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa