[HTML] Các dạng năng lượng

Nguyen Hoang Upload ngày 13/02/2019 12:28

File Các dạng năng lượng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Các dạng năng lượng, Các dạng năng lượng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/02/2019 và cho đến giờ nó được tải về 74 lượt.


Các dạng năng lượng
cac-dang-nang-luong.thuvienvatly.com.8fdd0.html

Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa các dạng năng lượng này. 

Mô phỏng rất sinh động, hình ảnh đẹp. 

Học sinh rất dễ hình dung các khái niệm trừu tượng: năng lượng, bảo toàn năng lượng, ...