[HTML] Giao thoa sóng

Nguyen Hoang Upload ngày 13/02/2019 12:29

File Giao thoa sóng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Giao thoa sóng, Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/02/2019 và cho đến giờ nó được tải về 104 lượt.


Giao thoa sóng
giao-thoa-song.thuvienvatly.com.76f5e.html

Một mô phỏng được thiết kế hết sức công phu, chi tiết.

Mô phỏng bao quát các hiện tượng đặc trưng của sóng từ nhiễu xạ tới giao thoa sóng. Sóng minh hoạ có cả sóng cơ lẫn sóng điện từ. Trong mô phỏng có kèm các dụng cụ đo nên có thể dùng trong các bài toán định lượng.