[PNG] Lời giải câu 40 của thầy ĐQDương

Đậu Quang Dương Upload ngày 24/03/2019 15:18

File Lời giải câu 40 của thầy ĐQDương PNG thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Đậu Quang Dương liên quan đến Lời giải câu 40, của thầy ĐQDương, Lời giải câu 40 của thầy ĐQDương.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/03/2019 và cho đến giờ nó được tải về 190 lượt.


Lời giải câu 40 của thầy ĐQDương
capture.thuvienvatly.com.203eb.PNG

 

Do có một bài giải quá dài (dựa trên một bài chứng minh của tôi)nên tôi giải lại cho đúng tinh thần của bài viết