[PDF] Lectures on Quantum Mechanics With Problems, Exercises and Their Solutions by Jean-Louis Basdevant

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 16/04/2019 12:10

File Lectures on Quantum Mechanics With Problems, Exercises and Their Solutions by Jean-Louis Basdevant PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Trần Dương Anh Tài liên quan đến Lectures on Quantum Mechanics, Lectures on Quantum Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2019 và cho đến giờ nó được tải về 42 lượt.


Lectures on Quantum Mechanics With Problems, Exercises and Their Solutions by Jean-Louis Basdevant
graduate-texts-in-physics-jean-louis-basdevant-lectures-on-quantum-mechanics-with-problems-exercises-and-their-solutions-2016-springer.thuvienvatly.com.b3cbb.pdf

 


Xem trước tài liệu Lectures on Quantum Mechanics