[PDF] A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 16/04/2019 12:10

File A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Trần Dương Anh Tài liên quan đến A First Introduction to Quantum Physics, A First Introduction to Quantum Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2019 và cho đến giờ nó được tải về 46 lượt.


A First Introduction to Quantum Physics - Pieter Kok
undergraduate-lecture-notes-in-physics-pieter-kok---a-first-introduction-to-quantum-physics-2018-springer-international-publishing.thuvienvatly.com.1697f.pdf

 


Xem trước tài liệu A First Introduction to Quantum Physics